Mity i rzeczywistość
PROBLEMY ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA W DUŻYCH AGLOMERACJACH MIEJSKICH

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce książkę, która zawiera zbiór tekstów wygłoszonych podczas międzynarodowego seminarium „Mity i rzeczywistość - problemy zanieczyszczenia środowiska w dużych aglomeracjach miejskich". Spotkanie to odbyło w Łodzi 23-24 października 2003 roku, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim". Jako przykład dla naszych rozważań wybraliśmy Łódź- miasto o krótkiej i skomplikowanej historii, spadkobiercę przemysłowej monokultury i zabytkowych kompleksów fabrycznych. Na co dzień nie widzimy ani brzydoty ani piękna łódzkiej architektury, dostrzegamy jedynie uciążliwości powszedniego życia. Powtarzamy obiegowe opinie o zanieczyszczeniu powietrza, problemach ze składowaniem odpadów, niedostatecznym oczyszczaniu ścieków komunalnych. Nie myślimy o rozwiązaniu czy skali trudności zagadnień - szukamy winnych. Często żyjemy w świecie mitów i nie zdajemy sobie sprawy, jak silnie oddziałują na naszą wyobraźnię.
Nie wierzmy w to, że „prawda leży pośrodku". Tworzą ją określone fakty, liczby i decyzje. l tę zasadę trzeba chcieć poznać po to, by nie żyć w świecie mitów.
Ochrona środowiska nie jest ideą dla marzycieli - wymaga bardzo dobrej organizacji w skali globalnej, zaangażowania ogromnych środków finansowych i zmiany stylu życia, a zatem ochrona środowiska jest przywilejem wszystkich świadomych obywateli.

Dorota Stobiecka
Kierownik projektu

Dzieje rzeczy niepotrzebnych
CZYLI GOSPODARKA ODPADAMI

Od zarania dziejów człowiek dzielił swoje rzeczy na potrzebne i niepotrzebne. Kryteria tego podziału były bardzo różne, ale z reguły wyznaczane stopniem zamożności właściciela. Jednak poprzednie stulecia nie odcisnęły tak wyraźnego piętna na środowisku jak współczesność. Znacznie mniej było rzeczy niepotrzebnych. Industrialny świat został zaśmiecony. Obecnie jesteśmy w trudnym momencie wyboru. Wiemy dlaczego tak „śmiecimy", w teorii wiemy jak temu zapobiegać, ale wciąż nie umiemy do tego ostatniego skutecznie przekonywać.
Niniejsza publikacja jest zbiorem referatów i prezentacji, które zostały wygłoszone podczas konferencji 15.10.2004 r. w „Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim". Autorzy publikują ją z nadzieją, że choćby w niewielkiej części wesprze trudny proces edukacyjny i zachęci do świadomej gospodarki „niepotrzebnymi rzeczami".

Dorota Stobiecka
Kierownik Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Zakręćmy się na segregację odpadów
MATERIAŁY POKONFERENCYJNE ŁÓDŹ 5 GRUDNIA 2005 R.

Konferencja była elementem programu edukacyjnego pod nazwą "Zakręcone Miesiące", który polega na oddzieleniu plastikowych nakrętek od opakowań. Organizatorzy nagradzają najbardziej wytrwałych uczniów i zespoły szkolne za najefektywniejszą zbiórkę.
Działamy powodowani wiarą, że w przyszłości każdy z uczestników będzie świadomym konsumentem.
Zakręćmy się na selektywną zbiórkę odpadów" tak brzmiał tytuł konferencji, która odbyta się 5 grudnia 2005 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim.
„Zakręcamy się ..." to oznacza, ze propagujmy ideę selektywnej zbiórki odpadów wśród tych, którzy wytwarzają „śmieci".
To znaczy - wśród nas wszystkich.
Wydawać by się mogło, że prośba jest banalna. Przecież, cóż prostszego jak odłożyć wszystko na swoje miejsce. Ale zawsze jakiś nieprawdopodobny splot okoliczności nie pozwala nam sprostać tym wymaganiom. Tłumaczymy się brakiem czasu, brakiem odpowiednich pojemników, brakiem miejsca w domu. Spróbujmy! Selektywna zbiórka odpadów wymaga od nas tylko odpowiedzialności i konsekwencji. W końcu tyle rzeczy potrafimy zrobić perfekcyjnie.
Niniejsza publikacja powinna zachęcić do refleksji nad prawnymi, ekonomicznymi, technologicznymi aspektami gospodarki odpadami. Ta nowa, potężna gałąź przemysłu, której instrumenty są często nieznane i niezrozumiałe, jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Jesteśmy świadkami kształtowania się nowych społecznych zachowań, powstaje „konsument", który świadomie kupuje i „wyrzuca". Jak większość dziedzin współczesnego życia prawidłowa gospodarka odpadami wymaga od wszystkich uczestników tego procesu wiedzy, zaangażowania a przede wszystkim świadomości, ze świat się na naszym pokoleniu nie kończy, skutki zaniedbań są dramatyczne i długotrwałe. Pamiętajmy, że wdzięczność przyrody jest niewidoczna.

Dorota Stobiecka
Kierownik Ośrodka Edukacji Ekologicznej