Dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego proponujemy zajęcia przyrodniczo-leśne o charakterze cyklicznym. Spotkania w lesie uzupełnią wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalą dotychczas zdobyte wiadomości. Uczestnicy otrzymują karty pracy, materiały i sprzęt do badań właściwe dla tematyki zajęć. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, z elementami gier i zabaw o tematyce ekologicznej.Propozycje tematów:


Cykl zajęć pt.: Pan Rok i jego cztery córki

omówienie najważniejszych cech charakterystycznych dla czterech pór roku w Lesie Łagiewnickim


Cykl zajęć: Warstwy lasu


  • Kl. I - rośliny zielne, krzewy, drzewa
  • Kl. II - świat zwierząt
  • Kl. III - powiązania między światem roślinnym i zwierzęcym – łańcuchy pokarmowe

Inne tematy zajęć:

  • Wędrówki nasion – jesień
  • Kto to zapyla, czyli jak powstaje owoc? - lato
  • Jaki to kwiat? – chroniony, jadalny, leczniczy…? – wiosna
  • Szukanie śladów, tropów zwierząt – cały rok
  • Życie społeczne owadów na przykładzie mrówek – wiosna (klasa II i III)
  • Nazywamy drzewa i krzewy – identyfikacja gatunków
  • Ściółkowe życie – mieszkańcy dna lasu – bezśnieżne pory roku (klasa III)


Koszt zajęć dla jednego uczestnika wynosi 8 zł. Na terenie ośrodka można zorganizować po zajęciach ognisko za dodatkową opłatą 2 zł. Jeśli jedna grupa weźmie udział w cyklu spotkań „Pan Rok i jego cztery córki” na zakończenie ognisko gratis. Organizator zapewnia herbatę, pozostałe produkty żywnościowe należy wziąć ze sobą.

Będzie wygodniej i bezpieczniej, jeśli ubrania i buty dzieci, młodzieży, opiekunek/ów zostaną dostosowane do pory roku i panujących warunków atmosferycznych.