Ośrodek Edukacji Ekologicznej jest placówką samorządową, która prowadzi edukację ekologiczną. Głównym terenem naszych działań jest Las Łagiewnicki w Łodzi, ale realizujemy również programy, które swoim zasięgiem obejmują całe miasto, a często i województwo.

Prowadzimy zajęcia dla klas, kół zainteresowań i grup zorganizowanych, organizujemy konferencje i seminaria dla nauczycieli, konkursy dla dzieci i młodzieży.

Celem naszej działalności jest propagowanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH NIEZALEŻNIE OD PORY ROKU

 

24 WRZEŚNIA 2016 W GODZINACH 19.00–22.00
ZAPRASZAMY

na spotkanie wieczorne
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej pod hasłem
Zobacz gwiazdy, posłuchaj lasu,
spotkanie jest kontynuacją pikniku rodzinnego w Planetarium