Dla szkół ponadpodstawowych oferujemy zajęcia przyrodniczo-leśnych, w oparciu o środowisko Lasu Łagiewnickiego. Spotkania w lesie pozwolą uzupełnić wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalą dotychczas zdobyte wiadomości. Uczniowie samodzielnie prowadzą badania, z wykorzystaniem sprzętu i materiałów dostosowanych do wybranego tematu zajęć, i analizują ich wyniki. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi i pomagają zainteresować młodzież skomplikowanym światem życia na Ziemi i zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka.


Propozycje tematów:


 • Badanie ekosystemu pniaka – poznanie fauny zamieszkującej pnie i pniaki w zależności od stopnia ich rozkładu - wiosna, łagodna zima, jesień
 • Ekosystem lądowy – badanie biotopów i biocenoz w wybranych punktach lasu oraz poznanie zależności między nimi – wiosna, lato, jesień
 • Ekosystem wodny – badanie zanieczyszczenia wody na podstawie wskaźników biologicznych, chemicznych i fizycznych – wiosna, lato, jesień
 • Zanieczyszczenia powietrza - poznanie rodzajów zanieczyszczeń, ich źródeł oraz wykorzystanie skali porostowej w ocenie jakości powietrza – cały rok
 • Sposoby wyznaczania kierunków w terenie i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce – marsz na orientację z mapą i busolą – cały rok
 • Badanie poziomów i morfologii gleby w wybranych zbiorowiskach leśnych – wiosna, lato, jesień
 • Bioróżnorodność - ocena wybranych wskaźników bioróżnorodności w wybranych fragmentach lasu - wiosna, lato, jesień
 • Zbiorowiska leśne charakterystyczne dla obszaru Lasu Łagiewnickiego – wiosna, lato, jesień
 • Szukanie śladów i tropów zwierząt – cały rok, ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy późnojesiennych, zimowych i przedwiośnia
 • Identyfikacja roślin zielnych na podstawie cech morfologicznych
 • Ochrona przyrody w Polsce i jej formy na obszarze Lasu Łagiewnickiego – cały rok
 • Woda na Ziemi – zasoby, wykorzystanie, ochrona – zajęcia warsztatowe w sali
 • Gospodarowanie odpadami – zbiórka, recykling, utylizacja - zajęcia warsztatowe w sali


Koszt zajęć dla jednego uczestnika wynosi 8 zł . Na terenie ośrodka można zorganizować po zajęciach ognisko za dodatkową opłatą 2 zł. Jeśli jedna klasa weźmie udział w cyklu czterech zajęć na zakończenie oferujemy ognisko gratis. Organizator zapewnia herbatę, pozostałe produkty żywnościowe należy wziąć ze sobą.


Będzie wygodniej i bezpieczniej, jeśli ubrania i buty dzieci, młodzieży, opiekunek/ów zostaną dostosow