Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim oferuje cykle zajęć przyrodniczo-leśnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Spotkania w lesie uzupełniają wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalą dotychczas zdobyte wiadomości. Uczestnicy otrzymują karty pracy, materiały i sprzęt do badań. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi i pozwalają pełniej wprowadzić dzieci w skomplikowany świat życia na Ziemi.Propozycje tematów:


 • Identyfikacja gatunków roślin zielnych na podstawie budowy kwiatostanów – wiosna, lato
 • Szukanie śladów i tropów zwierząt – cały rok, ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy późnojesiennych, zimowych i przedwiośnia
 • Co żyje w stawie? – identyfikacja organizmów w niej żyjących – późna wiosna, lato, wczesna jesień
 • Sposoby wyznaczania kierunków w terenie i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce – marsz na orientację z mapą i busolą – cały rok
 • Dlaczego chronimy przyrodę? – ochrona przyrody w Polscae i jej formy na obszarze Lasu Łagiewnickiego – cały rok
 • Ściółkowe życie – rozpoznawanie organizmów dna lasu na podstawie cech budowy i miejsca występowania – bezśnieżne pory roku
 • Ekosystem lądowy – badanie biotopów i biocenoz w wybranych punktach lasu – wiosna, lato, jesień
 • Ekosystem wodny – badanie zanieczyszczenia wody na podstawie wskaźników biologicznych, chemicznych i fizycznych – wiosna, lato, jesień
 • Zanieczyszczenia powietrza - skala porostowa jako przykład bioindykacji w ocenie stanu środowiska – cały rok
 • Walory Lasu Łagiewnickiego – poznanie najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo miejsc – cały rok
 • Woda na Ziemi – zasoby, wykorzystanie, ochrona – zajęcia warsztatowe w sali>
 • Gospodarowanie odpadami – zbiórka, recykling, utylizacja – zajęcia warsztatowe w sali


Koszt zajęć dla jednego uczestnika wynosi 8 zł (wycieczka rowerowa 8 zł). Na terenie ośrodka można zorganizować po zajęciach ognisko za dodatkową opłatą 2 zł. Jeśli jedna klasa weźmie udział w cyklu czterech zajęć na zakończenie oferujemy ognisko gratis. Organizator zapewnia herbatę, pozostałe produkty żywnościowe należy wziąć ze sobą.


Będzie wygodniej i bezpieczniej, jeśli ubrania i buty dzieci, młodzieży, opiekunek/ów zostaną dostosowane do pory roku i w